Máy thái thịt đông lạnh

Máy thái thịt bò đông lạnh tự động SB-300

Máy thái thịt bò đông lạnh tự động SB-300

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy thái thịt bò đông lạnh HS-250

Máy thái thịt bò đông lạnh HS-250

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy thái thịt bò đông lạnh thịt chín HS-300

Máy thái thịt bò đông lạnh thịt chín HS-300

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy thái thịt bò đông lạnh Sirman Mirra 250C

Máy thái thịt bò đông lạnh Sirman Mirra 250C

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy thái thịt bò đông lạnh Sirman Mirra 300 Y09

Máy thái thịt bò đông lạnh Sirman Mirra 300 Y09

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy thái thịt bò đông lạnh Berjaya BJY-SM250-EN

Máy thái thịt bò đông lạnh Berjaya BJY-SM250-EN

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy thái thịt bò đông lạnh Berjaya BJY-SM300-EN

Máy thái thịt bò đông lạnh Berjaya BJY-SM300-EN

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng