Bàn đông công nghiệp

Bàn đông 3 cánh inox 1m8 Hoshizaki FTW-180LS4

Bàn đông 3 cánh inox 1m8 Hoshizaki FTW-180LS4

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn đông 3 cánh inox 1m8 Hoshizaki FT-188MA-S 

Bàn đông 3 cánh inox 1m8 Hoshizaki FT-188MA-S 

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn đông 3 cánh inox 2m4 BERJAYA BS 3DF8/Z

Bàn đông 3 cánh inox 2m4 BERJAYA BS 3DF8/Z

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn đông 3 cánh inox 2m1 BERJAYA BS 3DF7/Z

Bàn đông 3 cánh inox 2m1 BERJAYA BS 3DF7/Z

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn đông 2 cánh inox 1m5 Hoshizaki FTW-150LS4 

Bàn đông 2 cánh inox 1m5 Hoshizaki FTW-150LS4 

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn đông 2 cánh inox 1m2 Hoshizaki FTW-120LS4

Bàn đông 2 cánh inox 1m2 Hoshizaki FTW-120LS4

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn đông 2 cánh inox 1m2 Hoshizaki FT-128MA-S

Bàn đông 2 cánh inox 1m2 Hoshizaki FT-128MA-S

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn đông 2 cánh inox 1m5 Hoshizaki FT-158MA-S

Bàn đông 2 cánh inox 1m5 Hoshizaki FT-158MA-S

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn đông 2 cánh inox 1m5 Hoshizaki FTW-156LS4

Bàn đông 2 cánh inox 1m5 Hoshizaki FTW-156LS4

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn đông 3 cánh inox 1m8 Hoshizaki FTW-186LS4

Bàn đông 3 cánh inox 1m8 Hoshizaki FTW-186LS4

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn đông 2 cánh inox 1m2 Hoshizaki FTW-126LS4

Bàn đông 2 cánh inox 1m2 Hoshizaki FTW-126LS4

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn đông 2 cánh inox 1m2 Berjaya BS 2DF4/Z

Bàn đông 2 cánh inox 1m2 Berjaya BS 2DF4/Z

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng