Bàn mát công nghiệp

Bàn mát 2 cánh inox 1m2 Hoshizaki RTW-120LS4

Bàn mát 2 cánh inox 1m2 Hoshizaki RTW-120LS4

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Bàn mát 2 cánh inox 1m5 Hoshizaki RTW-150LS4

Bàn mát 2 cánh inox 1m5 Hoshizaki RTW-150LS4

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Bàn mát 3 cánh kính 1m8 Hoshizaki RTW-186LS4-GD

Bàn mát 3 cánh kính 1m8 Hoshizaki RTW-186LS4-GD

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát 3 cánh kính 2m1 BERJAYA B3D/C7/7-SM

Bàn mát 3 cánh kính 2m1 BERJAYA B3D/C7/7-SM

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát 3 cánh inox 1m8 Hoshizaki RTW-186LS4

Bàn mát 3 cánh inox 1m8 Hoshizaki RTW-186LS4

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát 2 cánh kính 1m5 Hoshizaki RTW-156LS4-GD

Bàn mát 2 cánh kính 1m5 Hoshizaki RTW-156LS4-GD

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát 3 cánh inox 1m8 Hoshizaki RTW-180LS4

Bàn mát 3 cánh inox 1m8 Hoshizaki RTW-180LS4

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát 2 cánh kính 1m5 BERJAYA B2D/C5/7-SM

Bàn mát 2 cánh kính 1m5 BERJAYA B2D/C5/7-SM

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát 3 cánh inox 2m4 Berjaya BS 3DC8/Z

Bàn mát 3 cánh inox 2m4 Berjaya BS 3DC8/Z

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát 3 cánh inox 1m8 Hoshizaki RT-188MA-S

Bàn mát 3 cánh inox 1m8 Hoshizaki RT-188MA-S

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát 3 cánh inox 2m1 Berjaya BS 3DC7/Z

Bàn mát 3 cánh inox 2m1 Berjaya BS 3DC7/Z

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát 2 cánh kính 1m2 Hoshizaki RTW-126LS4-GD

Bàn mát 2 cánh kính 1m2 Hoshizaki RTW-126LS4-GD

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng