Thiết bị bếp công nghiệp

Bếp chiên nhúng đôi dùng gas Berjaya có chân FSGDF11D

Bếp chiên nhúng đôi dùng gas Berjaya có chân FSGDF11D

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp chiên nhúng đôi dùng gas 11 lít x2 BERJAYA GDF11D

Bếp chiên nhúng đôi dùng gas 11 lít x2 BERJAYA GDF11D

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp chiên nhúng đơn dùng gas 11 lít Berjaya GDF12

Bếp chiên nhúng đơn dùng gas 11 lít Berjaya GDF12

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp chiên nhúng điện đôi BERJAYA 9 lít x2 SDF12D

Bếp chiên nhúng điện đôi BERJAYA 9 lít x2 SDF12D

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp chiên nhúng đơn BERJAYA dùng điện 9 lít SDF12

Bếp chiên nhúng đơn BERJAYA dùng điện 9 lít SDF12

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp chiên nhúng đơn BERJAYA dùng điện DF23S1B-17

Bếp chiên nhúng đơn BERJAYA dùng điện DF23S1B-17

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp chiên nhúng đôi BERJAYA 2 ngăn DF11D-17

Bếp chiên nhúng đôi BERJAYA 2 ngăn DF11D-17

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp chiên nhúng đơn  BERJAYA 9 lít dùng điện DF12-17

Bếp chiên nhúng đơn BERJAYA 9 lít dùng điện DF12-17

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp chiên nhúng đơn Berjaya 1 ngăn 6 lít DF13-17

Bếp chiên nhúng đơn Berjaya 1 ngăn 6 lít DF13-17

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng