Thiết bị máy móc làm bánh

Máy chia bột 36 phần dùng điện Berjaya BJY-DD120

Máy chia bột 36 phần dùng điện Berjaya BJY-DD120

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ ủ bột Berjaya 32 khay 2DPF-32

Tủ ủ bột Berjaya 32 khay 2DPF-32

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ ủ bột Berjaya 16 khay 1DPF-16

Tủ ủ bột Berjaya 16 khay 1DPF-16

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy cán bột công nghiệp 2 chiều BERJAYA BJY-DS500

Máy cán bột công nghiệp 2 chiều BERJAYA BJY-DS500

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột công nghiệp 25KG BERJAYA BJY-SM50D

Máy trộn bột công nghiệp 25KG BERJAYA BJY-SM50D

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột công nghiệp 20KG BERJAYA BJY-SM40D

Máy trộn bột công nghiệp 20KG BERJAYA BJY-SM40D

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột công nghiệp 12.5KG BERJAYA BJY-SM30D

Máy trộn bột công nghiệp 12.5KG BERJAYA BJY-SM30D

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột công nghiệp 25KG BERJAYA BJY-SM50M

Máy trộn bột công nghiệp 25KG BERJAYA BJY-SM50M

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột công nghiệp 20KG BERJAYA BJY-SM40M

Máy trộn bột công nghiệp 20KG BERJAYA BJY-SM40M

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột đánh kem trứng 5 lít BERJAYA BJY-BM5

Máy trộn bột đánh kem trứng 5 lít BERJAYA BJY-BM5

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột đánh kem trứng 7 lít BERJAYA BJY-BM7

Máy trộn bột đánh kem trứng 7 lít BERJAYA BJY-BM7

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng