Thiết bị máy móc làm bánh

Máy se bột bánh mì Đài Loan Baguette Chanmag CM-750

Máy se bột bánh mì Đài Loan Baguette Chanmag CM-750

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ ủ nóng lạnh bột bánh mì 36 khay Chanmag CM-36F

Tủ ủ nóng lạnh bột bánh mì 36 khay Chanmag CM-36F

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ ủ bột nóng lạnh 18 khay Chanmag CM-18F

Tủ ủ bột nóng lạnh 18 khay Chanmag CM-18F

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ ủ bột bánh mì 32 khay Chanmag CM-32P

Tủ ủ bột bánh mì 32 khay Chanmag CM-32P

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ ủ bột nóng lạnh bánh mì 16 khay Chanmag CM-16P

Tủ ủ bột nóng lạnh bánh mì 16 khay Chanmag CM-16P

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy cán bột công nghiệp 2 chiều Chanmag CM-450B

Máy cán bột công nghiệp 2 chiều Chanmag CM-450B

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy cán bột mì 2 chiều để bàn Chanmag CM-450A

Máy cán bột mì 2 chiều để bàn Chanmag CM-450A

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy cán bột công nghiệp 2 chiều Chanmag CM-520B

Máy cán bột công nghiệp 2 chiều Chanmag CM-520B

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột công nghiệp 80KG Chanmag CM-120E

Máy trộn bột công nghiệp 80KG Chanmag CM-120E

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột công nghiệp 80KG Chanmag CM-80E

Máy trộn bột công nghiệp 80KG Chanmag CM-80E

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột công nghiệp 50KG Chanmag CM-50E

Máy trộn bột công nghiệp 50KG Chanmag CM-50E

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột công nghiệp 15KG Chanmag CM-28P

Máy trộn bột công nghiệp 15KG Chanmag CM-28P

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng