Thiết bị máy móc làm bánh

Tủ ủ nóng lạnh bột bánh mì 18 khay HOMAT DC-18S

Tủ ủ nóng lạnh bột bánh mì 18 khay HOMAT DC-18S

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ ủ bột bánh mì 40 khay HOMAT HM-40SP

Tủ ủ bột bánh mì 40 khay HOMAT HM-40SP

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ ủ bột bánh mì 20 khay HOMAT HM-20SP

Tủ ủ bột bánh mì 20 khay HOMAT HM-20SP

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ ủ nóng lạnh bột bánh mì 36 khay Chanmag CM-36F

Tủ ủ nóng lạnh bột bánh mì 36 khay Chanmag CM-36F

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ ủ bột nóng lạnh 18 khay Chanmag CM-18F

Tủ ủ bột nóng lạnh 18 khay Chanmag CM-18F

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ ủ bột bánh mì 32 khay Chanmag CM-32P

Tủ ủ bột bánh mì 32 khay Chanmag CM-32P

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ ủ bột nóng lạnh bánh mì 16 khay Chanmag CM-16P

Tủ ủ bột nóng lạnh bánh mì 16 khay Chanmag CM-16P

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ ủ bột Berjaya 32 khay 2DPF-32

Tủ ủ bột Berjaya 32 khay 2DPF-32

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ ủ bột Berjaya 16 khay 1DPF-16

Tủ ủ bột Berjaya 16 khay 1DPF-16

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng