Thiết bị máy móc làm bánh

Máy cán bột mì 2 chiều 400mm Hongling QS-400B

Máy cán bột mì 2 chiều 400mm Hongling QS-400B

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy cán bột công nghiệp 2 chiều Hongling H-630E

Máy cán bột công nghiệp 2 chiều Hongling H-630E

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy cán bột công nghiệp 2 chiều Hongling H-520E

Máy cán bột công nghiệp 2 chiều Hongling H-520E

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy cán bột để bàn mini 2 chiều XL-350

Máy cán bột để bàn mini 2 chiều XL-350

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy cán bột mì 2 chiều để bàn Southstar NFQ-500T

Máy cán bột mì 2 chiều để bàn Southstar NFQ-500T

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy cán bột công nghiệp 2 chiều Southstar NFQ-620

Máy cán bột công nghiệp 2 chiều Southstar NFQ-620

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy cán bột công nghiệp 2 chiều Southstar NFQ-520

Máy cán bột công nghiệp 2 chiều Southstar NFQ-520

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy cán bột công nghiệp 2 chiều BERJAYA BJY-DS500

Máy cán bột công nghiệp 2 chiều BERJAYA BJY-DS500

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy cán bột công nghiệp 2 chiều Chanmag CM-450B

Máy cán bột công nghiệp 2 chiều Chanmag CM-450B

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy cán bột mì 2 chiều để bàn Chanmag CM-450A

Máy cán bột mì 2 chiều để bàn Chanmag CM-450A

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng