Thiết bị máy móc làm bánh

Máy trộn bột công nghiệp 25KG 80L Hongling DM-80A-N

Máy trộn bột công nghiệp 25KG 80L Hongling DM-80A-N

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột công nghiệp 15KG 40L Hongling DM-40A-N

Máy trộn bột công nghiệp 15KG 40L Hongling DM-40A-N

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột công nghiệp 25KG 80L Hongling DM-80H

Máy trộn bột công nghiệp 25KG 80L Hongling DM-80H

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột công nghiệp 20KG 60L Hongling DM-60H

Máy trộn bột công nghiệp 20KG 60L Hongling DM-60H

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột công nghiệp 12KG 40L Hongling DM-40H

Máy trộn bột công nghiệp 12KG 40L Hongling DM-40H

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột công nghiệp 10KG 30L Hongling DM-30H

Máy trộn bột công nghiệp 10KG 30L Hongling DM-30H

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột công nghiệp 8KG 20L Hongling DM-20H

Máy trộn bột công nghiệp 8KG 20L Hongling DM-20H

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột công nghiệp 25KG 60L Hongling HS-60

Máy trộn bột công nghiệp 25KG 60L Hongling HS-60

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột công nghiệp 20KG 50L Hongling HS-50

Máy trộn bột công nghiệp 20KG 50L Hongling HS-50

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột công nghiệp 15KG 40L Hongling HS-40

Máy trộn bột công nghiệp 15KG 40L Hongling HS-40

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột công nghiệp 12KG 30L Hongling HS-30

Máy trộn bột công nghiệp 12KG 30L Hongling HS-30

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột công nghiệp 8KG 20L Hongling HS-20

Máy trộn bột công nghiệp 8KG 20L Hongling HS-20

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng