Thiết bị máy móc làm bánh

Máy trộn bột công nghiệp 100KG Southstar NFJ-75

Máy trộn bột công nghiệp 100KG Southstar NFJ-75

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột công nghiệp 50KG Southstar NFJ-50

Máy trộn bột công nghiệp 50KG Southstar NFJ-50

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột công nghiệp 20KG Southstar NFJ-25

Máy trộn bột công nghiệp 20KG Southstar NFJ-25

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột công nghiệp 50L12KG Southstar NFJ-15

Máy trộn bột công nghiệp 50L12KG Southstar NFJ-15

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột công nghiệp 40L 15KG Hargsun SSD40A

Máy trộn bột công nghiệp 40L 15KG Hargsun SSD40A

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột công nghiệp 30L 12KG Hargsun SSD30A

Máy trộn bột công nghiệp 30L 12KG Hargsun SSD30A

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột công nghiệp 20L 8KG Hargsun SSD20A

Máy trộn bột công nghiệp 20L 8KG Hargsun SSD20A

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột đánh kem trứng 20L 5KG Hargsun BH20

Máy trộn bột đánh kem trứng 20L 5KG Hargsun BH20

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột công nghiệp 20L 8KG Hargsun SSD20AS

Máy trộn bột công nghiệp 20L 8KG Hargsun SSD20AS

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột công nghiệp 30L 12KG Hargsun SSD30AS

Máy trộn bột công nghiệp 30L 12KG Hargsun SSD30AS

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột công nghiệp 40L 15KG Hargsun SSD40AS

Máy trộn bột công nghiệp 40L 15KG Hargsun SSD40AS

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột công nghiệp 40L15KG Hargsun SSD40D

Máy trộn bột công nghiệp 40L15KG Hargsun SSD40D

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng