Thiết bị pha chế

Máy làm đá viên Scotsman ACM 226 AS 110-150kg/ngày

Máy làm đá viên Scotsman ACM 226 AS 110-150kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên 100-120kg/ngày Scotsman ACM 206 AS

Máy làm đá viên 100-120kg/ngày Scotsman ACM 206 AS

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên Scotsman ACM 176 AS 80KG/ngày

Máy làm đá viên Scotsman ACM 176 AS 80KG/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên Scotsman ACM 126 AS 70kg/ngày

Máy làm đá viên Scotsman ACM 126 AS 70kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên Scotsman ACM 106 AS 50KG/ngày

Máy làm đá viên Scotsman ACM 106 AS 50KG/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên Scotsman ACM 86 AS 30-40kg/ngày

Máy làm đá viên Scotsman ACM 86 AS 30-40kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên Scotsman ACM 56 AS 30kg/ngày

Máy làm đá viên Scotsman ACM 56 AS 30kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên vuông Scotsman NW 1408 AS 500kg/ngày

Máy làm đá viên vuông Scotsman NW 1408 AS 500kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên vuông Scotsman NW 1008 AS 400kg/ngày

Máy làm đá viên vuông Scotsman NW 1008 AS 400kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên vuông Scotsman NW 608 AS 300kg/ngày

Máy làm đá viên vuông Scotsman NW 608 AS 300kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên vuông Scotsman NW 458 AS 200kg/ngày

Máy làm đá viên vuông Scotsman NW 458 AS 200kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên vuông Scotsman NW 308 AS 150kg/ngày

Máy làm đá viên vuông Scotsman NW 308 AS 150kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng