Thiết bị pha chế

Máy làm đá viên công nghiệp Snooker SK-1500P

Máy làm đá viên công nghiệp Snooker SK-1500P

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên vuông Snooker SK-1000P 400kg/ngày

Máy làm đá viên vuông Snooker SK-1000P 400kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên vuông Snooker SK-700P 300kg/ngày

Máy làm đá viên vuông Snooker SK-700P 300kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên vuông Snooker SK-500P 200kg/ngày

Máy làm đá viên vuông Snooker SK-500P 200kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên vuông Snooker SK-420P 150KG/ngày

Máy làm đá viên vuông Snooker SK-420P 150KG/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên vuông Snooker SK-350P 150kg/ngày

Máy làm đá viên vuông Snooker SK-350P 150kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên vuông Snooker SK-280P 100kg/ngày

Máy làm đá viên vuông Snooker SK-280P 100kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên vuông Snooker SK-210P 80kg/ngày

Máy làm đá viên vuông Snooker SK-210P 80kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên vuông Snooker SK-160P 60kg/ngày

Máy làm đá viên vuông Snooker SK-160P 60kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên vuông Snooker SK-120P 50kg/ngày

Máy làm đá viên vuông Snooker SK-120P 50kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng