Thiết bị pha chế

Máy làm đá viên vuông Scotsman NW 1008 AS 400kg/ngày

Máy làm đá viên vuông Scotsman NW 1008 AS 400kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên vuông Scotsman NW 608 AS 300kg/ngày

Máy làm đá viên vuông Scotsman NW 608 AS 300kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên vuông Scotsman NW 458 AS 200kg/ngày

Máy làm đá viên vuông Scotsman NW 458 AS 200kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên vuông Scotsman NW 308 AS 150kg/ngày

Máy làm đá viên vuông Scotsman NW 308 AS 150kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên vuông Scotsman MV 1006 AS 400kg/ngày

Máy làm đá viên vuông Scotsman MV 1006 AS 400kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên vuông Scotsman MV 806 AS

Máy làm đá viên vuông Scotsman MV 806 AS

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên vuông Scotsman MV 606 AS 300kg/ngày

Máy làm đá viên vuông Scotsman MV 606 AS 300kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên vuông Scotsman MV 456 AS 200kg/ngày

Máy làm đá viên vuông Scotsman MV 456 AS 200kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá bán nguyệt Hoshizaki KM-590DJ

Máy làm đá bán nguyệt Hoshizaki KM-590DJ

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá bán nguyệt Hoshizaki KM-470AJ

Máy làm đá bán nguyệt Hoshizaki KM-470AJ

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá bán nguyệt Hoshizaki KMD-270AB 200KG/ngày

Máy làm đá bán nguyệt Hoshizaki KMD-270AB 200KG/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá bán nguyệt Hoshizaki KMD-201AB 200kg/ngày

Máy làm đá bán nguyệt Hoshizaki KMD-201AB 200kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng