Thiết bị pha chế

Máy ép chậm trái cây Kuvings CS600CB

Máy ép chậm trái cây Kuvings CS600CB

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy xay sinh tố công nghiệp Berjaya BJY-CB2SC-A

Máy xay sinh tố công nghiệp Berjaya BJY-CB2SC-A

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy xay sinh tố công nghiệp Berjaya BJY-CB2L-A

Máy xay sinh tố công nghiệp Berjaya BJY-CB2L-A

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy xay sinh tố công nghiệp Vitamix VITA PREP-3

Máy xay sinh tố công nghiệp Vitamix VITA PREP-3

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy xay sinh tố công nghiệp Omniblend V-TM800A

Máy xay sinh tố công nghiệp Omniblend V-TM800A

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy xay sinh tố công nghiệp Blendtec Total Classic

Máy xay sinh tố công nghiệp Blendtec Total Classic

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy xay sinh tố công nghiệp Blendtec EZ600

Máy xay sinh tố công nghiệp Blendtec EZ600

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy xay sinh tố công nghiệp Blendtec 875 Stealth

Máy xay sinh tố công nghiệp Blendtec 875 Stealth

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy xay sinh tố công nghiệp Blendtec Connoisseur 825

Máy xay sinh tố công nghiệp Blendtec Connoisseur 825

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng