Thiết bị pha chế

Máy pha cà phê Espresso 1 họng WPM KD 320

Máy pha cà phê Espresso 1 họng WPM KD 320

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy pha cà phê Espresso 1 họng EXPOBAR MONROC CONTROL 1GR

Máy pha cà phê Espresso 1 họng EXPOBAR MONROC CONTROL 1GR

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy pha cà phê Espresso 2 họng CASADIO DIECI A2

Máy pha cà phê Espresso 2 họng CASADIO DIECI A2

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy pha cà phê Espresso 1 họng CASADIO UNDICI A1

Máy pha cà phê Espresso 1 họng CASADIO UNDICI A1

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy pha cà phê Espresso 1 họng WEGA LUNNA EVD 1GR

Máy pha cà phê Espresso 1 họng WEGA LUNNA EVD 1GR

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy pha cà phê Espresso 1 họng WEGA PEGASO EVD/1

Máy pha cà phê Espresso 1 họng WEGA PEGASO EVD/1

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy pha cà phê Espresso 2 họng WEGA PEGASO EVD/2

Máy pha cà phê Espresso 2 họng WEGA PEGASO EVD/2

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy pha cà phê Espresso 2 họng WEGA LUNNA EVD 2GR

Máy pha cà phê Espresso 2 họng WEGA LUNNA EVD 2GR

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng