Tủ đông lạnh công nghiệp

Bàn mát Salad Sandwich 1m8 Berjaya BS2D/SSCF6/Z

Bàn mát Salad Sandwich 1m8 Berjaya BS2D/SSCF6/Z

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát Pizza 2 cánh 1m8 BERJAYA BS2D/PCF6/Z

Bàn mát Pizza 2 cánh 1m8 BERJAYA BS2D/PCF6/Z

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát Salad Sandwich 1m2 Berjaya BS1D/SSCF4/Z

Bàn mát Salad Sandwich 1m2 Berjaya BS1D/SSCF4/Z

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát Pizza 3 cánh 2m4 BERJAYA BS3D/PCF8/Z

Bàn mát Pizza 3 cánh 2m4 BERJAYA BS3D/PCF8/Z

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát Pizza 1 cánh 1m2 BERJAYA BS1D/PCF4/Z

Bàn mát Pizza 1 cánh 1m2 BERJAYA BS1D/PCF4/Z

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát 3 cánh kính 2m1 BERJAYA B3D/C7/7-SM

Bàn mát 3 cánh kính 2m1 BERJAYA B3D/C7/7-SM

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát 3 cánh inox 1m8 Hoshizaki RTW-180LS4

Bàn mát 3 cánh inox 1m8 Hoshizaki RTW-180LS4

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát 2 cánh kính 1m5 BERJAYA B2D/C5/7-SM

Bàn mát 2 cánh kính 1m5 BERJAYA B2D/C5/7-SM

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát 3 cánh inox 2m4 Berjaya BS 3DC8/Z

Bàn mát 3 cánh inox 2m4 Berjaya BS 3DC8/Z

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát 3 cánh inox 2m1 Berjaya BS 3DC7/Z

Bàn mát 3 cánh inox 2m1 Berjaya BS 3DC7/Z

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát 2 cánh kính 1m8 BERJAYA B2D/C6/7-SM

Bàn mát 2 cánh kính 1m8 BERJAYA B2D/C6/7-SM

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát 2 cánh inox 1m2 Berjaya BS 2DC4/Z

Bàn mát 2 cánh inox 1m2 Berjaya BS 2DC4/Z

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng