Tủ đông lạnh công nghiệp

Tủ nửa đông nửa mát 6 cánh Hoshizaki HRF-188MA-S

Tủ nửa đông nửa mát 6 cánh Hoshizaki HRF-188MA-S

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Tủ nửa đông nửa mát 2 cánh Hoshizaki HRF-78MA-S

Tủ nửa đông nửa mát 2 cánh Hoshizaki HRF-78MA-S

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Tủ nửa đông nửa mát 4 cánh Hoshizaki HRF-148MA-S 

Tủ nửa đông nửa mát 4 cánh Hoshizaki HRF-148MA-S 

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Tủ nửa đông nửa mát 4 cánh Hoshizaki HRF-128MA-S

Tủ nửa đông nửa mát 4 cánh Hoshizaki HRF-128MA-S

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Tủ mát công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HR-148MA-S-ML

Tủ mát công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HR-148MA-S-ML

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Tủ mát công nghiệp 6 cánh Hoshizaki HR-188MA-S

Tủ mát công nghiệp 6 cánh Hoshizaki HR-188MA-S

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Tủ mát công nghiệp 6 cánh Hoshizaki HR-186MA-S 

Tủ mát công nghiệp 6 cánh Hoshizaki HR-186MA-S 

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Tủ mát công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HR-128MA-S

Tủ mát công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HR-128MA-S

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Tủ mát công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HR-146MA-S

Tủ mát công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HR-146MA-S

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Tủ mát công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HR-126MA-S

Tủ mát công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HR-126MA-S

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Tủ mát công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HR-148MA-S

Tủ mát công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HR-148MA-S

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Tủ mát công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HR-128MA-S-ML

Tủ mát công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HR-128MA-S-ML

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng