Tủ đông lạnh công nghiệp

Bàn mát 2 cánh inox 1m5 Hoshizaki RTW-150LS4

Bàn mát 2 cánh inox 1m5 Hoshizaki RTW-150LS4

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Tủ mát công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HRW-147LS4

Tủ mát công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HRW-147LS4

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Tủ mát công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HRW-127LS4

Tủ mát công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HRW-127LS4

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Tủ mát công nghiệp 2 cánh Hoshizaki  HRW-77LS4

Tủ mát công nghiệp 2 cánh Hoshizaki  HRW-77LS4

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Tủ đông công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HFW-147LS4-IC

Tủ đông công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HFW-147LS4-IC

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Tủ đông công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HFW-127LS4-IC

Tủ đông công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HFW-127LS4-IC

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Tủ đông công nghiệp 2 cánh Hoshizaki  HFW-77LS4-IC

Tủ đông công nghiệp 2 cánh Hoshizaki  HFW-77LS4-IC

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Bàn mát 3 cánh kính 1m8 Hoshizaki RTW-186LS4-GD

Bàn mát 3 cánh kính 1m8 Hoshizaki RTW-186LS4-GD

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát 3 cánh inox 1m8 Hoshizaki RTW-186LS4

Bàn mát 3 cánh inox 1m8 Hoshizaki RTW-186LS4

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát 2 cánh kính 1m5 Hoshizaki RTW-156LS4-GD

Bàn mát 2 cánh kính 1m5 Hoshizaki RTW-156LS4-GD

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát 3 cánh inox 1m8 Hoshizaki RTW-180LS4

Bàn mát 3 cánh inox 1m8 Hoshizaki RTW-180LS4

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát 3 cánh inox 1m8 Hoshizaki RT-188MA-S

Bàn mát 3 cánh inox 1m8 Hoshizaki RT-188MA-S

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng