Tủ đông lạnh công nghiệp

Tủ mát công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HR-126MA-S

Tủ mát công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HR-126MA-S

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Tủ mát công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HR-148MA-S

Tủ mát công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HR-148MA-S

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Tủ mát công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HR-128MA-S-ML

Tủ mát công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HR-128MA-S-ML

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Tủ đông công nghiệp 6 cánh Hoshizaki HF-188MA-S 

Tủ đông công nghiệp 6 cánh Hoshizaki HF-188MA-S 

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Tủ mát công nghiệp 2 cánh Hoshizaki  HRW-77LS4

Tủ mát công nghiệp 2 cánh Hoshizaki  HRW-77LS4

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Tủ mát công nghiệp 2 cánh Hoshizaki HR-78MA-S

Tủ mát công nghiệp 2 cánh Hoshizaki HR-78MA-S

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Tủ mát công nghiệp 2 cánh Hoshizaki HR-76MA-S

Tủ mát công nghiệp 2 cánh Hoshizaki HR-76MA-S

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Tủ đông công nghiệp 6 cánh Hoshizaki HF-186MA-S 

Tủ đông công nghiệp 6 cánh Hoshizaki HF-186MA-S 

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Tủ đông công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HF-148MA-S-ML

Tủ đông công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HF-148MA-S-ML

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Tủ đông công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HF-148MA-S

Tủ đông công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HF-148MA-S

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Tủ đông công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HF-146MA-S

Tủ đông công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HF-146MA-S

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Tủ đông công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HF-128MA-S

Tủ đông công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HF-128MA-S

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng