Tủ đông lạnh công nghiệp

Tủ đông công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HF-126MA-S

Tủ đông công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HF-126MA-S

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Tủ đông công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HF-128MA-S-ML

Tủ đông công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HF-128MA-S-ML

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Tủ đông công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HFW-147LS4-IC

Tủ đông công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HFW-147LS4-IC

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Tủ đông công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HFW-127LS4-IC

Tủ đông công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HFW-127LS4-IC

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Tủ đông công nghiệp 2 cánh Hoshizaki  HFW-77LS4-IC

Tủ đông công nghiệp 2 cánh Hoshizaki  HFW-77LS4-IC

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Tủ đông công nghiệp 2 cánh Hoshizaki HF-78MA-S

Tủ đông công nghiệp 2 cánh Hoshizaki HF-78MA-S

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ đông công nghiệp 2 cánh Hoshizaki HF-76MA-S

Tủ đông công nghiệp 2 cánh Hoshizaki HF-76MA-S

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát Salad 3 cánh 1m8Hoshizaki RT-188MA-S-PR

Bàn mát Salad 3 cánh 1m8Hoshizaki RT-188MA-S-PR

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát Salad Sandwich 1m8 Berjaya BS2D/SSCF6/Z

Bàn mát Salad Sandwich 1m8 Berjaya BS2D/SSCF6/Z

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát Salad 2 cánh 1m5 Hoshizaki RT-158MA-S-PR

Bàn mát Salad 2 cánh 1m5 Hoshizaki RT-158MA-S-PR

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát Pizza 2 cánh 1m8 BERJAYA BS2D/PCF6/Z

Bàn mát Pizza 2 cánh 1m8 BERJAYA BS2D/PCF6/Z

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát Salad Sandwich 1m2 Berjaya BS1D/SSCF4/Z

Bàn mát Salad Sandwich 1m2 Berjaya BS1D/SSCF4/Z

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng