Tủ đông lạnh công nghiệp

Bàn đông 2 cánh inox 1m5 Hoshizaki FT-158MA-S

Bàn đông 2 cánh inox 1m5 Hoshizaki FT-158MA-S

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn đông 2 cánh inox 1m5 Hoshizaki FTW-156LS4

Bàn đông 2 cánh inox 1m5 Hoshizaki FTW-156LS4

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn đông 3 cánh inox 1m8 Hoshizaki FTW-186LS4

Bàn đông 3 cánh inox 1m8 Hoshizaki FTW-186LS4

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn đông 2 cánh inox 1m2 Hoshizaki FTW-126LS4

Bàn đông 2 cánh inox 1m2 Hoshizaki FTW-126LS4

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn đông 2 cánh inox 1m2 Berjaya BS 2DF4/Z

Bàn đông 2 cánh inox 1m2 Berjaya BS 2DF4/Z

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn đông 2 cánh inox 1m8 Berjaya BS 2DF6/Z

Bàn đông 2 cánh inox 1m8 Berjaya BS 2DF6/Z

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn đông 2 cánh inox 1m5 BERJAYA BS 2DF5/Z

Bàn đông 2 cánh inox 1m5 BERJAYA BS 2DF5/Z

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn đông 1 cánh inox 90cm Hoshizaki FT-98MA-S

Bàn đông 1 cánh inox 90cm Hoshizaki FT-98MA-S

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Tủ mát 6 cánh kính Hoshizaki HR-188MA-SG

Tủ mát 6 cánh kính Hoshizaki HR-188MA-SG

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ mát 4 cánh kính Hoshizaki HR-148MA-SG

Tủ mát 4 cánh kính Hoshizaki HR-148MA-SG

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ mát 4 cánh kính Hoshizaki HR-128MA-SG

Tủ mát 4 cánh kính Hoshizaki HR-128MA-SG

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ đông 6 cánh công nghiệp Berjaya BS 6DUF/Z

Tủ đông 6 cánh công nghiệp Berjaya BS 6DUF/Z

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng